Thám tử Thăng Long và các kỹ năng cơ bản

Thám tử Thăng Long với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thám tử tư có đội ngũ nhân viên nhiệt tình chuyên nghiệp tận tâm với khách hàng.

Kỹ năng thám tử Thăng Long

Kinh nghiệm nhiều năm trải qua rất nhiều vụ việc Thăng Long đã đúc kết ra được các kỹ năng cơ bản trong quá trình tác nghiệp.

1. Kỹ năng lập kịch bản với 36 kế của Tôn Tử

2. Kỹ năng nhập vai

3. Kỹ năng phản ứng biến cố

4. Kỹ năng xử lý tình huống pháp lý

5. Kỹ năng giao tiếp với “xã hội đen”

6. Kỹ năng “phối hợp” với cảnh sát

7. Kỹ năng kiểm soát đối tượng

8. Kỹ năng thoát nạn

9. Kỹ năng trấn an khách hàng

10. Kỹ năng phân tích và phán đoán

11. Kỹ năng điều tra, xác minh

12. Kỹ năng bắt tâm lý đối tượng
13. Kỹ năng nhận dạng

Các thám tử Thăng Long còn áp dụng các giải pháp, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ khác nhằm chủ động trong tác nghiệp cho phù hợp và hiệu quả với từng trường hợp cụ thể.