Ng Quy

Chị Hằng ở Ngô Quyền Hải Phòng

Tôi là người rất kỹ tính, rất cẩn trọng trong việc tìm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thám tử ở Hải Phòng. Và tôi đã sử dụng dịch vụ theo dõi, giám sát chồng của mình....