cám ơn thám tử

Anh Chính ở Thành Phố Hải Dương

Tôi đã sử dụng dịch vụ thám tử Thăng Long theo dõi giám sát con 10 ngày xem có nghiện ngập cờ bạc hay không? Nhưng rất may là con tôi không dính vào mấy thứ đấy