Anh Chính ở Thành Phố Hải Dương

Tôi đã sử dụng dịch vụ thám tử Thăng Long để theo dõi giám sát con 10 ngày xem có nghiện ngập cờ bạc hay không? Nhưng rất may là con tôi không dính vào mấy thứ đấy. Các bạn thám tử tư Hà Nội Thăng Long có chuyên môn nghiệp vụ tốt, thái độ nhiệt tình vui vẻ, không ngại khó khăn xông pha để hoàn thành nhiệm vụ. Một lần nữa tôi xin cám ơn công ty thám tử Thăng Long.